Livsfilosofi

  • Lena Ranehag
Åndenes stemme
Klarsynte Lena Ranehag er kjent fra den populære TV-serien Åndenes makt. I denne boken forteller hun om hvordan hun  bruker sine mediale evner til å kunne være til trøst og hjelp for sine medmennesker og til å formidle budskaper fra åndeverdenen.
2013, Innbundet
ISBN 978-82-516-8150-6
199,-
  • Helge Iberg
Når tiden er inne, er det alltid for seint

Når tiden er inne, er det alltid for seint er en samling gjennomreflekterte korttekster og aforismer. Boken bugner av kvasse provokasjoner og frydefulle tankevekkere. 

2012, Innbundet
ISBN 978-82-516-5781-5
199,-
  • Per Arne Dahl
Å reise seg etter en rystelse

Med sin lange erfaring som prest og sjelesørger ville Per Arne Dahl skrive en bok om det å møte kriser som skilsmisse, alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie. Manus var nesten ferdig da terrorangrepene 22. juli ga boken skremmende ny aktualitet.

2011, Innbundet
ISBN 978-82-516-3639-1
339,-
  • Erik Bjerager
Det ender godt
Den danske presten og forfatteren Johannes Møllehave har sett døden i øynene flere ganger. I denne boken samtaler han med Erik Bjerager om døden, sorgen og håpet.
2010, Innbundet
ISBN 978-82-516-3534-9
339,-

Viser 1-4 av 21 treff
 

Schibsted Forlag AS

Besøksadresse: Apotekergt. 12

0180 Oslo

Postadresse:

Postboks 6974 St Olavs plass

0130 Oslo

E-post: post@schibstedforlag.no

Telefon: 24 14 68 00

Telefax: 24 14 68 02

 

1.0.125.117