Forlagshuset i Apotekergaten 12

Kontakt oss

Velkommen til Schibsted Forlag!

E-post: post@schibstedforlag.no
Telefon: 24 14 68 00
Telefaks: 24 14 68 02
Besøksadresse: Apotekergt. 12, 0180 Oslo
Postadresse: Postboks 6974 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fakturaadresse: Postboks 6565, 7439 Trondheim
Organisasjonsnummer: NO 979 696 752 MVA

Innsending av manus
Dersom du ønsker å sende inn manus til oss, vennligst bruk adressen til den redaksjonen som manuset ditt passer inn under - se under fanen Skrivelysten?

Schibsted Forlag AS

Besøksadresse: Apotekergt. 12

0180 Oslo

Postadresse:

Postboks 6974 St Olavs plass

0130 Oslo

E-post: post@schibstedforlag.no

Telefon: 24 14 68 00

Telefax: 24 14 68 02

 

1.0.125.117